45+ حسن صباح Pictures

45+ حسن صباح Pictures. حشاشین پیروان حسن صباح در قلعه الموت,حسن صباح,مرگ حسن صباح (انتخاب جانشین،حمله سلطان سنجر),زندگینامه حسن صباح: حسن صبّاح ، بنیان‌گذار دولت اسماعیلیه در ایران و نیز بانى دعوت مستقل اسماعیلیه نزارى.

| ضیاءالصالحین
| ضیاءالصالحین from www.ziaossalehin.ir

حسن صبّاح، بنیانگذار دولت اسماعیلیه در ایران و بانی دعوت مستقل اسماعیلیه نزاری که ابتدا شیعه امامی بود و تحت تاثیر برخی از داعیان اسماعیلی به این گروه پیوست و یکی از داعیان مهم اسماعیلی شد. حشاشین ، فرشتگان مرگ حسن صباح و اولین تروریست های تاریخ. اما به دلیل کشمکش وارثان تخت شاهی پس از قتل ملکشاه و همچنین ظهور فرقه نزاریه از اسماعیلیه به رهبری حسن صباح و جنگ‌های صلیبی و فتح بیت المقدس بدست مسیحیان.

حسن صباح شخصی که با گذشت هزار سال از مرگش همچنان از افراد ناشناخته در تاریخ به حساب میاد تلاش کردیم در این ویدیو بیشتر به شناخت زندگی و قیام حسن صباح بپردازیم.

الملقب بالسيد أو شيخ الجبل هو مؤسس مايعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الباطنية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية. 8 صور صباح الخير 2021. حسن صباح خداوند الموت زندگینامه حسن صباح. موقع برستيج | مسلسل الاختيار 2 | مسلسلات| الحلقة | مسلسل موسى | مسلسل نسل الاغراب | مسلسل عشرين عشرين | مسلسل ملوك الجدعنة | مسلسلات تركية 2021 | مسلسل.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *